Projekt Zelená škola

               ZELENÁ ŠKOLA - ZŠ s VJM Boťany 141                    
     Základná škola v minulom roku v júni 2010 vstúpila do projektu ZELENÁ ŠKOLA. 
Je to medzinárodný certifikovaný projekt. Hlavným cieľom tohto programu je oboznámiť deti s ochranou prírody a so skrášlovaním nášho okolia. 

Členovia kolégia :  Sylvia Benedeková - koordinátorka
                                  Mgr. Timea Pekarik - riaditeľka školy
                                  Iveta Horváthová - nepedagogický zamestnanec 
                                  Márta Raganyová - rodič
                                  Balázs Birke - žiak
                                  František Brezo - žiak
                                  Viktor Magyar - žiak 


Fotky ukazujú členov Kolégia, tvorbu nástenky a priebeh kompostovania.


Leták o ochrane prírody :


                                „Vendég vagy a természetben - viselkedj!“
                                                                                                    Friedensreich Hundertwasser 

    A Battyáni Alapiskolán belül működő ZÖLD ISKOLA 
                                      szépen kéri 
   Önöket, hogy tartsák tisztán közvetlen környezetüket. 
   A természet az életünk része, minden embernek törődnie kell a védelmével a jövő generáció érdekében. 

                             „Semmi keresnivalónk a természet fölött.
                                                          Benne, vele együtt kellene élnünk.“
                                                                                                                                                       Vavyan FableEnviromentálny audit


Rozhodli sme sa pri téme „Zeleň a ochrana prírody“, lebo takto sme získali oveľa krajší, estetickejší a zelenší školský dvor.

Predtým náš školský dvor bol onedbaný, lebo nemali sme takých ľudí, ktorí by nás sponzorovali takými rastlinami, ktoré by okrášlili naše okolie.

Síce sme mali niekoľko stromov a kríkov, ale aj tak to vyzeralo holé a bezútešné.

S týmto programom povzbudzujeme aj našich žiakov na ochranu prírody proti znečisteniu okolia ale aj rozvíjať ich estetické cítenie k prírode.

Mysleli sme, že tento program vytvorí pozitívnejší a silnejší vzťah medzi školou a rodičmi.

Rôznofarebné kvety celkom zmenili pohľad nášho školského dvora a jeho okolia.ENVIROMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN ŠKOLY: ZŠ S VJM BOŤANY 141

Zvolená prioritná téma: Zeleň a ochrana prírody
pre certifikačné obdobie: 2011/2012CIELECieľ 1.

Zvýšiť objem zelene na školskom dvore o 15% - kríky, stromy, kvety


Súčasný stav zelene: 75%A 1.

AKTIVITY

Informačná kampaň, besedy v triedach pre učiteľov a pre žiakov
„ Príroda a jej význam pre život“


ZODPOVEDNÝ/TERMÍN
asistent uč.: Benedeková
učiteľka: Tarr Kássa, Mgr.

apríl 2011

INDIKÁTORY (ukazovateľ úspechu)
počet zapojených tried – 4
počet zapojených žiakov:54
pedagógov: 4
počet besied: 1 mesačne
beseda: Benedeková

MONITORING (postupujeme podľa plánu?)


A 2.

AKTIVITY

Zabezpečíme sadenie rôznych druhov kríkov, ozdobných stromov,
zatrávňovanie, sadenie živého plotu

ZODPOVEDNÝ/TERMÍN
členovia Kolégia
tr. učiteľky

apríl 2011

INDIKÁTORY (ukazovateľ úspechu)
počet zapojených detí: 54
pedagógov: 4
počet oslovených rodičov: 12
počet vysadených kríkov:10
( orgován, brečtan...)
listnatých stromov: 5
ihličnatých stromov: 18 ( jedľa, borovica)
dĺžka živého plotu: 20 m

MONITORING (postupujeme podľa plánu?)


A 3.

AKTIVITY

Letáky pre rodičov a obyvateľov obce:
„Staranie sa o udržiavanie čistoty prostredia v obci“

 
ZODPOVEDNÝ/TERMÍN
asistent uč.: Benedeková

učiteľka: Tarr Kássa, Mgr

apríl 2011

INDIKÁTORY (ukazovateľ úspechu)
počet letákov: 70
počet zapojených učiteľov:4
žiakov: 40


MONITORING (postupujeme podľa plánu?)

A 4.

AKTIVITY

Deň Zeme - brigáda na školskom dvore,
kvíz a premietanie pre žiakov o ochrane prírody

ZODPOVEDNÝ/TERMÍN
učiteľka: Karnayová, Mgr.

Apríl 2011

INDIKÁTORY (ukazovateľ úspechu)
počet zapojených detí: 54
pedagógov: 4

MONITORING (postupujeme podľa plánu?)

A 5.

AKTIVITY

Deň Zeme – Súťaž NOTA BENE – pre žiakov o chránených rastlín a živočíchov


ZODPOVEDNÝ/TERMÍN

apríl 2011

INDIKÁTORY (ukazovateľ úspechu)
počet zapojených žiakov: 3
pedagógov: 2

MONITORING (postupujeme podľa plánu?)

A 6.

AKTIVITY

Vysadenie jarných kvetov na šk. dvor


ZODPOVEDNÝ/TERMÍN
učiteľka: Karnayová, Mgr.
vychovávateľka: Birkeová
asistent uč. Benedeková

máj 2011

INDIKÁTORY (ukazovateľ úspechu)
počet sadených kvetov: 10
počet zapojených detí: 25
pedagógov: 5

MONITORING (postupujeme podľa plánu?)A 7.

AKTIVITY

Zabezpečiť starostlivosť o kvety

ZODPOVEDNÝ/TERMÍN
upratovačka: Horváthová
žiaci Kolégia

máj – jún 2011

INDIKÁTORY (ukazovateľ úspechu)
počet zapojených učiteľov: 5
detí: 8

MONITORING (postupujeme podľa plánu?)


Cieľ 2.

Zabezpečiť starostlivosť o vtáčikoch


A 1.

AKTIVITY


Zorganizovať besedu o vtáčikoch na hodinách prírodovedy

ZODPOVEDNÝ/TERMÍN
riaditeľka šk.:Birkeová,Mgr.

október 2011

INDIKÁTORY (ukazovateľ úspechu)
počet zapojených detí: 54
pedagógov: 4
počet besied: 4

MONITORING (postupujeme podľa plánu?)A 2.

AKTIVITY

Vyvesiť vtáčie búdky a vykladať krmivo


ZODPOVEDNÝ/TERMÍN
asistentka uč.: Benedeková

november 2011

INDIKÁTORY (ukazovateľ úspechu)
počet zapojených pedagógov: 2
detí: 15
počet búdok: 3

MONITORING (postupujeme podľa plánu?)Cieľ 3.

Zvýšiť objem zelene v triedach a na školskej chodbe


A 1.

AKTIVITY

Zabezpečiť výhonok kvetov

ZODPOVEDNÝ/TERMÍN
učiteľka: Karnayová, Mgr.

január 2012

INDIKÁTORY (ukazovateľ úspechu)
počet zapojených učiteľov: 5
žiakov: 12
počet výhonkov: 20

MONITORING (postupujeme podľa plánu?)A 2.

AKTIVITY

Zakoreňovanie výhonkov pri izbovej teplote a sadenie kvetov

ZODPOVEDNÝ/TERMÍN
triedne učiteľky

február - marec 2012

INDIKÁTORY (ukazovateľ úspechu)
počet zapojených detí: 20
pedagógov: 5
počet sadených kvetov: 15

MONITORING (postupujeme podľa plánu?)

Cieľ 4.


Zvýšiť informovanosť detí a dospelých o miestnej prírode


A 1.

AKTIVITY

Výlet k jazeru v obci – spoznávanie chránených rastlín a živočíchov

ZODPOVEDNÝ/TERMÍN
asistentka uč: Benedeková

apríl 2012

INDIKÁTORY (ukazovateľ úspechu)
počet zapojených detí: 54
pedagógov: 5

MONITORING (postupujeme podľa plánu?)

A 2.

AKTIVITY

Sadenie liečivých rastlín na šk. dvore

ZODPOVEDNÝ/TERMÍN
učiteľky: Karnayová, Mgr.
Kássová, Mgr.

apríl 2012

INDIKÁTORY (ukazovateľ úspechu)
počet zapoj. žiakov: 12
pedagógov: 5
počet vysadených kvetov: 20

MONITORING (postupujeme podľa plánu?)


A 3.

AKTIVITY

Prechádzka do lesa, oboznámenie detí so živou a neživou prírodou

ZODPOVEDNÝ/TERMÍN
riaditeľka šk.:
Birkeová, Mgr

máj 2012

INDIKÁTORY (ukazovateľ úspechu)
počet zapojených detí: 54
učiteľov: 5

MONITORING (postupujeme podľa plánu?)

A 4.

AKTIVITY

„Deň ochrany životného prostredia“
brigáda v areáli školy

ZODPOVEDNÝ/TERMÍN
riaditeľka šk.:Birkeová, Mgr

jún 2012

INDIKÁTORY (ukazovateľ úspechu)
počet zapojených detí: 54
učiteľov: 5

MONITORING (postupujeme podľa plánu?) 
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku
fotka k clanku

Kalendár:

Január 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
meniny má: Zora

Anketa:

Neexistuje žiadna aktívna anketa

Počasie na Slovensku: