Súčasnosť

Obec Boťany leží v juhovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny na starom nánosovom vale Tisy v okrese Trebišov.

Spracované podľa posledného Ščítania obyvateľov v roku 2011

Trvale bývajúce obyvateľstvo
Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu - 1256
z toho:
muži - 642
ženy - 614

Prechodne bývajúci obyvatelia
Prechodne bývajúci obyvatelia spolu - 10
z toho:
muži - 9
ženy - 1Veková štruktúra obyvateľstva

Trvale bývajúceho obyvateľstvo vo veku predproduktívnom (0 – 14):   251
produktívnom – muži (15 – 59):     422
produktívnom – ženy (15 – 54):     383
poproduktívnom – muži (60 a viac):   72   
poproduktívnom – ženy (55 a viac):   128
nezistenom: 0


Národnostné zloženie obyvateľstva

Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu: 1256
v tom národnosť:
slovenská - 95
maďarská - 1045
rómska - 0
česká - 2
rusínska - 2
ukrajinská - 0
nemecká - 0
anglická - 1
iná - 5
nezistená -106

Náboženské vyznanie obyvateľstva

cirkev: 1256
Rímskokatolícka: 893
Evanjelická augsburského vyznania: 1
Gréckokatolícka: 89
Reformovaná kresťanská: 94
Pravoslávna: 0
Náboženská spol. Jehovovi svedkova: 18
Evanjelická metodistická: 0
Bratská jednota baptistov: 0
Iné a neistené: 71
Bez vyznania: 90

Domový a bytový fond

Domy spolu (vrátane ubytovacích zariadení bez bytu):
Trvale obývané domy:  261
z toho rodinné domy:
Neobývané domy:   19
Byty spolu: 8
Trvalo obývané byty: 8 
Neobývané byty: 0

Kalendár:

Január 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
meniny má: Zora

Anketa:

Neexistuje žiadna aktívna anketa

Počasie na Slovensku: